PR – Public Relations

 

Na wstępie wyjaśnijmy sobie, jaka jest różnica pomiędzy PR – Public Relations (z ang. relacje publiczne, czy kontakty z otoczeniem), określane także mianem Imagistyki Społecznej, a Marketingiem? Dla wielu z nas wciąż są to pojęcia całkowicie tożsame, ze sobą i jest w tym trochę racji, gdyż są to dwie dziedziny biznesowe bardzo silnie oddziaływujące na siebie i  uzupełniające się. PR skupia się jednak przede wszystkim konkretnie na polityce informacyjnej firmy/marki, jej relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz także kulturze i sposobie zarządzania nią. Przy czym w przypadku Marketingu wygląda to trochę inaczej, gdyż są to kompeksowe działania z rynkiem, na którym prowadzona jest działalność oraz jego klientami, które skupiają się na zwiększeniu produkcji / ilości zleceń lub projektów do realizacji oraz zysku ze sprzedaży produktów i/lub usług. Ten obszar biznesu ma głównie na celu zaspokojenie potrzeb klientów przy jednoczesnym wzroście przychodów firmy/marki, natomiast PR – Public Relations to trochę węższa dziedzina stanowiąca ogromne wsparcie dla Strategii Marketingowej o której przeczytacie w innej zakładce listy usług świadczonych przez naszą agencję, będącą jednocześnie co raz częściej integralną częścią działań marketingowych, gdyż pośrednio ma pewny wpływ na zwiększenie pobytu, czyli zainteresowania rynku ofertą produktów lub usług danej firmy, bądź marki.
Dlatego właśnie PR – Public Relations jest współcześnie rozpatrywany w kwestii bardziej niezastąpionego wsparcia dla Marketingu, gdyż wspólnie z nim pozwala finalnie firmie/marce na osiągnięcie wyznaczonego celu biznesowego, czyli oczekiwanego sukcesu rynkowego. Ponadto znacznie ułatwia budowanie zaufania do firmy/marki, co w znaczący sposób przenosi się na wzrost sprzedaży produktów i usług.
W końcu to PR – Public Relations w dużej mierze wpływa na proces kreowania jej wizerunku, między innymi poprzez informowanie, np. o rozszerzeniu prowadzonej działalności, wejściu na nowy rynek zbytu, czy też po prostu wprowadzeniu do oferty nowego produktu lub usługi.

Na koniec omówmy kto zalicza się do odbiorców wewnętrznych, a kto do zewnętrznych? Do pierwszej grupy wszystkie osoby będące bezpośrednio związane z daną firmą/marką, czyli będące jej pracownikami (Zarząd, Kierownictwo, Akcjonariusze, Pracownicy, czy Związki Zawodowe). Drugą z nich, czyli odbiorców zewnętrznych tworzą wszystkie osoby, które nie są bezpośrednio związane z daną firmą/marką, czyli głównie jej klienci (również ci potencjalni), media, czy różnego rodzaju instytucje oraz organizacje rządowe i pozarządowe.
Pamiętajmy! PR – Public Relations zajmuje w biznesie bardzo istotną pozycję, gdyż współcześnie reputacja i sposób postrzegania firmy/marki w sieci to najcenniejsza jej wartość marketingowa. Najczęściej to właśnie one stanowią podstawę pozwalającą osiągnąć sukces branżowy, a każdy popełniony, nawet najmniejszy błąd może przyczynić się do szybkiej utraty budowanej przez miesiące czy lata pozycji na rynku oraz pozostawienia trwałej rysy na jej dorobku biznesowym, co może doprowadzić w najgorszej konsekwencji do ogłoszenia przez nią upadłości. Więc jeśli chcesz tego uniknąć w przypadku Twojej firmy/marki to nie pozostaje Ci nic innego, jak skorzystać z usług naszej agencji, która z chęcią wesprze Cię w każdym zakresie marketingu i public relations, nawet na etapie kryzysu trwającego w momencie negocjowania przez nas warunków współpracy.