KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest spółka Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection sp z.o.o., z siedzibą w Świdniku / Krakowie, mail: agencja@b2bconnection.pl / tel. +48 536 142 190,
   NIP: 7123310256, KRS: 0000608106 (dalej: „Agencja”).
  • Agencja przetwarza zgromadzone dane w następujących kategoriach danych: 
    • dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy / marki, adres e – mail, numer telefonu, adres biura / korespondencyjny, numer identyfikacji gospodarczej, wszelkie inne dane przekazane w trakcie realizacji umowy…
    • inne dane niezbędne do realizacji projektu, przez Agencję w ramach umowy w zakresie świadczonych przez agencję usług oraz zgłaszania swoich uwag i sugestii, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w związku z koniecznością dopełnienia wszelkich obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa… 

 • Agencja przetwarza Pani / Pana dane w celach związanych z: 
    • realizacją projektu w ramach umowy, która została zawarta z Panią / Panem…
    • wypełnienia wszelkich obowiązków w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy…  
    • wykonania przez Agencję wszelkich obowiązków prawnych, księgowych oraz sprawozdawczych..
    • w przypadku kierowania do Agencji zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie dane będą przetwarzane w celu udzielenia, jak najszybszej odpowiedzi na pytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pani / Pana zgoda…